top of page

SULIKLUB OKTATÁSI TANANYAGOK

Középiskolás diákok számára fejlesztett, tantárgyi és tantárgyközi ismeretek elsajátításához kínálunk interaktív, változatos, és szórakoztató gyakorlóterepet a szövegértés, a gazdaság és az informatika területén.

Célunk nemcsak a tanárok munkájának eredményesebbé tétele, hanem a 9-10-11-12 évfolyamos diákok ismereteinek elmélyítése, tanulási stratégiáik bővítése olyan formában, amely a tanórákhoz képest változatosságot jelent, új élményt ad. Fontos szempont volt a közösségépítés és a szociális kompetenciák fejlesztése.

A kompetenciaterületek és a tantárgyi tartalmak összeköthetőek és kombinálhatóak, egy vagy több évfolyamhoz is hozzárendelhetőek. A részletes keresés több képességfejlesztési szempontok szerinti válogatást tesz lehetővé.

Lehetőség van mérő és önellenőrző eszközök, feladatok válogatására is tantárgyanként, évfolyamonként.

Gondoltunk azokra a diákokra is, akik tanulási nehézséggel küzdenek. Nemcsak feladatokkal, hanem módszertani útmutatókkal is segítjük a tanárokat és tanulási stratégiával, tanácsokkal az érintett diákokat.

A három nagy terület köré szerveződő tananyag tantárgyi témakörökhöz is kapcsolódik. Az egyes területek tartalmai tematikusan tananyagcsoportokba rendeződnek. Egy tananyagcsomagban van egy új ismeretet bemutató tananyag (tudásbázis), ehhez kapcsolódnak feladatok, érdekességek, képek, filmek, animációk, hangok.

A tananyagok feldolgozhatóak egyéni és csoportos formában is, tanórai valamint otthoni projektfeladatként is.

bottom of page